O neurološkoj službi

Neurološka služba zamišljena i realizovana kao deo „Mini urgentnog centra - prekosavskog regiona" počela je da radi 01.12.2004. god. Za bolesnike je otvorena 10.01.2005. god. a prvi bolesnik je hospitalizovan 15.01.2005. god. U strukturi službe postoje: Jedinica intenzivne nege i terapije (prvo sa 5, a sada sa 6 kreveta), Odeljenje opšte i poluintenzivne nege (27 kreveta), Opšta neurološka ambulanta, koja radi od 07h do 19h, i u kojoj rade dva lekara, Hitna prijemna ambulanta koja radi 24 sata, Dnevna bolnica (tri kreveta) i dijagnostički kabineti (EEG, CD, EP, EMNG, TCD i CT ). U planu je da se u skoroj budućnosti otvori i zaživi Jedinica za moždani udar.

Načelnik Neurološke službe od osnivanja do sada je dr sci. dr Vladimir Bojović, šef jedinice intenzivne nege i terapije dr Dušica Smiljanić-Miljković, šef odeljenja opšte i poluintenzivne nege mr sci. dr Dragoslava Jovanović a šef odseka poliklinike sa dnevnom bolnicom dr Vesna Vuletin-Lekić. Glavna sestra službe od početka rada je viša medicinska sestra Jasmina Petrović, glavna sestra odeljenja je Mica Gajić, a glavna sestra JIN i terapije bila je Gordana Šumonja do 2006. god. a nasledila ju je Dragica Lekić, do danas.

Služba je na početku imala 6 lekara, specijalista neurologije: dr sci. V. Bojović, mr sci. med. dr D. Jovanović, mr sci. E. Jaganjac, dr D. Smiljanić-Miljković, dr V. Vuletin-Lekić, dr V. Uljarević i dr M. Nešković tada lekar na specijalizaciji. Šest meseci po osnivanju, u stalni radni odnos primljena je dr I. Ribarić, specijalista neurologije. Avgusta 2006. god. dr Žarko Petrović je prešao sa odeljenja Neurohirurgije na odeljenje Neurologije, a februara 2007. god. započeo je specijalizaciju iz Neurologije. Novembra 2006. god. u stalni radni odnos primljen je dr Nenad Miljković, u statusu kliničkog lekara.

Danas smo u istom sastavu (ukupno 8 specijalista neurologije, jedan lekar na specijalizaciji i jedan klinički lekar). U službi ima ukupno 39 zdravstvenih tehničara u stalnom radnom odnosu, od kojih su dva sa višom školom. Služba na početku rada nije imala niti jedan aparat. Tokom 2005. god. dobijen je aparat za EEG, a 2006. stari aparat za kolor Doppler krvnih sudova vrata, iz „Medicala" premešten je na naše odeljenje, 2007. god. dobijen je aparat za EMNG, a 2008. god. TCD i aparat za CT mozga.

Dr sci. V. Bojović, pre osnivanja službe imao je sertifikat za rad na aparatu za EEG, EP i kolor Doppler scann. Edukovane za rad na EMNG aparatu došle su u službu mr sci. D. Jovanović i dr V. Vuletin Lekić, a dr Dušica Smiljanić-Miljković, dr I. Ribarić i dr M. Nešković na aparatu za EEG. Dr D. Smiljanić-Miljković i dr V.Vuletin- Lekić osposobile su se za rad na aparatima za CD i TCD preko kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta, u periodu od novembra 2006. god. do juna 2007. god. Dr V. Uljarević pohađao je kurs kod prof. dr Ž. Martinovića od decembra 2007. god. do maja 2008. god. i osposobio se za rad na aparatu za EEG. Mr sci. E. Jaganjac nalazi se na kursu kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta, za CD i TCD.

U periodu od januara 2005. god. do januara 2009. god. dr sci. V. Bojović učestvovao je na dva kongresa neurohiruga sa radovima, dr sci V. Bojović i dr V. Vuletin-Lekić na III Simpozijumu o cerebrovaskularnim bolestima 2005. god. na Tari, a dr D. Smiljanić-Miljković i dr V. Vuletin-Lekić na Kongresu neurologa, septembra 2008. god. u Kragujevcu. Mr sci. D.Jovanović, dr D. Smiljanić-Miljković, dr I. Ribarić, dr M. Nešković i dr V. Vuletin-Lekić učestvovale su na regionalnom Teaching Course European Federation of Neurological Societies 26-28 Juna 2008. god. U Beogradu. Na polju stručnih usavršavanja, nadamo se da ćemo uskoro dobiti dva doktora nauka i jednog primarijusa.

Prema novoj sistematizaciji planiramo da povećamo broj lekara sa 10 na 16 i broj zdravstvenih tehničara sa 39 na 47, kao i da dobijemo dva administratora i 4 bolničara.

Obzirom na broj hospitalizovanih bolesnika za 4 godine (4000) i broj ostvarenih pregleda (preko 50.000), kao i područje koje gravitira ka našem centru odnosno Neurološkoj službi (Zemun, Inđija, Pazova, Ruma, Sremska Mitrovica, Šabac), ideja o otvaranju ove službe pokazala se veoma opravdanom.